ผัดฟ้องฝากขัง

กระดานถามตอบ

ตรวจสอบอัตราหลักทรัพย์ที่ขอประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย

แบบฟอร์มออนไลน์บริการประชาชน

ระบบสารสนเทศสำนวนคดีศาลชั้นต้น

ต้อนรับประธานศาลฎีกา

ระบบรายงานสถิติ 7 วันอันตราย 2565

ระบบควบคุมความประพฤติ

ระบบคัดกรองผู้รับคำปรึกษา

ระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ WFH

ระบบรายงานและติดตามผลหมายข้ามเขต

ระบบการยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสารโดยสื่อส่งอิเล็กทรอนิกส์ E-Filing 3

ระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม cios

คำสั่งการอยู่เวรยาม

ระบบรายงานข้อมูลสถิติคดีข้อหาเกี่ยวกับการฝ่าฝืน พ.ร.ก. ฉุกเฉิน

ระบบบริหารจัดการเอกสารราชการ GDMS

ระบบตรวจสอบการผ่อนชำระค่าปรับผู้ประกัน

ระบบตรวจสอบวันนัดพิจารณาคดีของศาลแขวงอุบลราชธานี

ระบบบัญชีลงเวลาเข้าร่วมการอบรม Ubtmc Learning

ระบบคลังวัสดุอุปกรณ์